Rixard Zorge küçəsi 5A, Bakı 1001 +994 55 404-00-49 994554040049
Apartment

Apartment

70$ Hər gecə

Capacity : 4 Size : 65 m2 View: Garden view Bed : King Bed

Ətraflı məlumat
STANDART 2 AYRI YATAQLI OTAQ

STANDART 2 AYRI YATAQLI OTAQ

 

Capacity : 2 Size : 20 m2 View : Inner Yard and Street view Bed : 2 seperate bed

Ətraflı məlumat
STANDART 1 BÖYÜK YATAQLI OTAQ

STANDART 1 BÖYÜK YATAQLI OTAQ

50$ Hər gecə

Capacity : 2 Size : 18 m2 View : Inner Yard and Street view Bed : King-size bed

Ətraflı məlumat